Garantietermijn
Service center

:
:

25 maanden
035-6954290 (€ 0,80 pm)

Bekijk hier de Jura onderhoudstips.

Koffiediscounter.nl verzorgt en garandeert de garantie voor Jura 100% betreffende alle door ons geleverde Jura espressomachines. Wij zijn een showroom die in veel gevallen zelf de garantie en reparatie van de machines kan verzorgen. Met name met het fabricaat Jura hebben wij onze eigen garantie- en service afdeling opgezet. 


Onze professioneel opgeleide reparateurs hebben jarenlange ervaring met espressomachines en werken uitsluitend met originele vervangingsonderdelen. Neemt u in alle gevallen van vermoeden van een defect met uw Jura apparaat, eerst met ons telefonisch contact op via onze klantenservice. Wij trachten dan met u tot een snelle en adequate oplossing te komen. In het geval u zou besluiten de reparatie van uw Jura apparaat (al of geen garantie) te doen uitvoeren door een externe partij zonder daarover eerst met ons contact te hebben gehad, zijn  wij niet gehouden aan enige vergoeding. 


Reparatie garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert Koffiediscounter.nl de kwaliteit van het door haar gerepareerde product gedurende 3 maanden na herstel. De aansprakelijkheid van Koffiediscounter.nl beperkt zich tot of kosteloos herstel van het product, of vervanging van het product of een onderdeel daarvan, zulks naar keuze van Koffiediscounter.nl, maar wel in overleg met de klant.

Back to top
  Loading...